ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562

About Pongsakorn Poungsombut