โครงการปลูกป่า 1 ล้านต้น

          วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกล่าวเปิดโครงการ ในกิจกรรมปลูกป่า ๑ ล้านต้น และนำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ปลูกต้นไม้รอบบริเวณทางเดินรอบสนามกีฬา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยยีอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620718 ปลูกป่า 1 ล้านต้น

About Pongsakorn Poungsombut