กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2562

          วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. คณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ร่วมกันจัดพิธีแห่เทียนพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนจากวิทยาลัยไปยังพระอุโบสถวัดหนองแก จ.อุทัยธานี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ชมภาพเพิ่มเติม

620718 แห่เทียนเข้าพรรษา

About Pongsakorn Poungsombut