การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

          นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

620722 ซ้อมรับปริญญา ที่ ตาก

About Pongsakorn Poungsombut