ภาพแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี 2652

About Pongsakorn Poungsombut