กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

          วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดยคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ณ บริเวณรอมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ชมภาพเพิ่มเติม

620813 หลักสูตรระยะสั้น

About Pongsakorn Poungsombut