แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี 2652

          วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 19:00 น. นายประเวศ วรางกูร กล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นรุ่นที่เเรกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และรับประทานอาหาร ร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร คณะครู และตัวเเทนนักเรียน นักศึกษามาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารทูลกระม่อมแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ชมภาพเพิ่มเติม

620829 งานแสดงความยินนดีกับบัณฑิตจบใหม่

About Pongsakorn Poungsombut