ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงถนนภายใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงถนน_pages-to-jpg-0001 ประกาศประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงถนน_pages-to-jpg-0002

About Pongsakorn Poungsombut