ภาพกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชการที่ 9 วันชาติและวันพ่อ 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชการที่ 9 วันชาติและวันพ่อ 2563

About Pongsakorn Poungsombut