กิจกรรมจิตอาสา

          ในช่วงบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมกล่าวคําปฏิญาณตน และร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา โดยการทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยจามบริเวณต่างๆ รอบวิทยาลัย และมีตัวแทนนักเรียนบางส่วน ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองแก ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ชมภาพเพิ่มเติม

631205 จิตอาสา

About Pongsakorn Poungsombut