การตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ 2563

          วันที่ 11 ธันวาคม 2563 สมาชิก อกท. หน่วยอุทัยธานี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 และรับการตรวจประเมินหน่วยในส่วนต่างๆ เช่น การทดสอบความรู้ หมู่บ้าน อกท. โครงการและชมรมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ชมภาพเพิ่มเติม

631211 ประเมินหน่วย 2563

About Pongsakorn Poungsombut