แถลงข่าวงานเทศการควายไทย ครั้งที่ 9

          วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15:30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในงานแถลงข่าว เทศการควายไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วยนายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ชมภาพเพิ่มเติม

631215 แถลงข่าว งานควาย

About Pongsakorn Poungsombut