งานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9

          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9 จังหวัดอุทัยธานี ประกวดกระบือพันธุ์ดีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงควายไทยมรดกโลก มีการประกวดกระบือพันธุ์ดี ทั้งกระบือทั่วไป กระบือเผือก และกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง นอกจากนี้ยังมีการประกวดเขาวัว เขาควาย ประกวดไก่แสมดำ ไก่เหลือง หางขาว ไก่หลากสี และไก่ตั้ง-ไก่ต่อ และ การประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่แสมดำ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ชมภาพเพิ่มเติม

631227 งานเทศการควายไทย ครั้งที่ 9

About Pongsakorn Poungsombut