ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

          วันที่ 20 มกราคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
ชมภาพเพิ่มเติม

640120 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

About Pongsakorn Poungsombut