ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

About Pongsakorn Poungsombut