ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา 2563

About Pongsakorn Poungsombut