การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยอุทัยธานี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

         วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีในการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยอุทัยธานี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 มอบเกียรติบัตรและเสื้อ อกท. ให้แก่สมาชิกที่เลื่อนระดับ มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการ อกท. และครูที่ปรึกษา และส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการในปีการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 2563

640325 อกท หน่วย ประชุมสมัยสามัญ 3

About Pongsakorn Poungsombut