เปิดศูนย์ อศ.กช. ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

         วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. นายเพลินเพ็ชร หมั่นมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดศุนย์ประสานงานการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนนักศึกษาเพื่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

640521 เปิดศูนย์ อศ.กช.

About Pongsakorn Poungsombut