กิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2564

         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาเก่าในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. และนักเรียน นักศึกษาใหม่ในวันที่ 31 พ.ค. โดยมีนายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

640531 ปฐมนิเทศ

About Pongsakorn Poungsombut