ผู้บริหาร

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเวศ  วรางกูร
กศ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี


 

นายประเทศ ดวงพัตรา

นายประเทศ ดวงพัตรา
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
 

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 

นางทิพวรรณ์ กล้าการขาย

นางทิพวรรณ์ กล้าการขาย
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นายศรายุธ สิทธิชัย

นายศรายุธ  สิทธิชัย
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

About the Author

admin