ผู้บริหาร

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี


 

นายประเทศ ดวงพัตรา

นายประเทศ ดวงพัตรา
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
 

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 

นางอัจฉราภรณ์-ภู่ขวีญ

นางอัจฉราภรณ์-ภู่ขวีญ
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ

นางสาวอิงค์สุมญชุ์ พวงสมบัติ
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

About the Author

admin