ติดต่อเรา

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 

ที่อยู่:  27 หมู่ 5 ถนนอุทัย-ทัพทัน ตำบล หนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์:  056-982621

โทรสาร:  056-982622

Website:  http://www.utac.ac.th

About the Author

admin