ติดต่อเรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 
ที่อยู่:  ๒๗  หมู่ ๕  ถนนอุทัย-ทัพทัน  ตำบลหนองแก  อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี  ๖๑๐๐๐ 

โทรศัพท์:  ๐๕๖-๙๘๒๖๒๑     โทรสาร:  ๐๕๖-๙๘๒๖๒๒

Website:  http://www.utac.ac.th

 

  15219629

Facebook :  วิทยาลัยเกษตรฯ

About the Author

admin