ข้อมูลบุคลากร

< < < < อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล > > > >

 บุคคลาการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร 4 คน
ข้าราชการครู 21 คน
ข้าราชการพลเรือน 1 คน
พนักงานราชการ 3 คน
ครูจ้างสอน 9 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน
รวม 75 คน

 

 บุคคลาการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร   คน
ข้าราชการครู   คน
ข้าราชการพลเรือน   คน
พนักงานราชการ   คน
ครูจ้างสอน   คน
ลูกจ้างประจำ   คน
ลูกจ้างชั่วคราว   คน
รวม   คน

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

ข่าวล่าสุด