ข้อมูลบุคลากร

< < < < อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล > > > >

 บุคคลาการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร 4 คน
ข้าราชการครู 21 คน
ข้าราชการพลเรือน 1 คน
พนักงานราชการ 3 คน
ครูจ้างสอน 9 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน
รวม 75 คน

 

 บุคคลาการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร   คน
ข้าราชการครู   คน
ข้าราชการพลเรือน   คน
พนักงานราชการ   คน
ครูจ้างสอน   คน
ลูกจ้างประจำ   คน
ลูกจ้างชั่วคราว   คน
รวม   คน

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

About the Author

admin