ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 28 เมตร x 40 เมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี (e-bidding) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครูและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครู’๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งปัจจุบันและอดีต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ครั้งที่ ๔๔ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประกาศร่างเชิญชวนงานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวล่าสุด