“อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน นักเรียนนักศึกษา”จากโรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี